+420 566 667 001 v pracovní dny 7:30 - 15:30
Měna:  

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky PLASTIA s.r.o.


účinné od 1.3.2023

Tyto obchodní podmínky blíže upravují práva a povinnosti stran kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu na doméně www.plastia.eu, jehož provozovatelem je:

PLASTIA s.r.o.
IČO: 60720981
se sídlem Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4
provozovna Žďárská 313, 592 14 Nové Veselí
společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 167767

tel.: +420 566 667 001
e-mail eshop@plastia.eu

Internetový obchod na doméně www.plastia.eu  je určen pro obchodování s kupujícími z České republiky (ČR), Slovenské republiky (SR) / pro dodávky zboží na adresy v ČR a SR.
Přijde-li objednávka / je-li uzavřena kupní smlouva s kupujícím z jiné země světa / pro dodávku na adresu v jiné zemi světa, je PLASTIA s.r.o. oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, nebo zahájit s takovým kupujícím jednání o individuálních podmínkách kupní smlouvy / o změně uzavřené kupní smlouvy. Pokud po zahájení jednání nedojde bez zbytečného odkladu k uzavření dohody, je kterákoli smluvní strana oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

I.
Kupujícím může být jak spotřebitel, tak i podnikatel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá prostřednictvím
www.plastia.eu, smlouvu s PLASTIA s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

II.
Objednávání zboží / uzavření kupní smlouvy

Objednání zboží se provádí odesláním objednávkového formuláře (nákupního košíku) PLASTIA s.r.o. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí, a že si je vědom závazku uhradit kupní cenu objednaného zboží. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky pak tvoří součást uzavřené kupní smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy objednávka dojde PLASTIA s.r.o. PLASTIA s.r.o. má možnost od uzavřené smlouvy odstoupit, pokud došlo k vyčerpání zásob nebo ke ztrátě schopnosti PLASTIA s.r.o. plnit (objektivní nedostatek materiálu, energií, lidské práce v důsledku epidemie, apod.). Bez ohledu na jakákoli ujednání je daná kupní smlouva uzavřena převzetím zboží kupujícím.
Smlouva se uzavírá v jazyce českém, jiné jazykové mutace nejsou závazné a jsou pouze informativní. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění, není přístupná třetím stranám, kupující k ní má na vyžádání přístup po dobu 3 let. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost kontroly a opravy své objednávky před vlastním odesláním objednávky
se závazkem uhradit kupní cenu objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou také zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.plastia.eu , čímž je umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Fotografie a obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží, to platí zejména o tónu barvy zboží.

III.
Cena zboží

Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu
www.plastia.eu jsou koncové ceny včetně DPH, v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a všech daní a poplatků, bez nákladů na doručení a na způsob úhrady kupní ceny.
Kupujícím podnikatelům, kteří se do internetového obchodu přihlásí pod svým IČ, jsou ale základní ceny zobrazovány bez DPH. K těmto cenám tedy bude DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění připočítáváno, bude-li daný obchod DPH podléhat.
Při editaci zboží internetového obchodu může docházet k chybám. Pro právní jistotu se tedy PLASTIA s.r.o. k těmto potencionálním chybám vymezuje tak, že nikdy, pokud to ovšem u zboží není jednoznačně vyjádřeno (akce, sleva, apod.), neprojevuje vůli uzavřít kupní smlouvu za, danému zboží zjevně neodpovídající, cenu. Kupní smlouva není uzavřena, resp. obě smluvní strany jsou oprávněny od kupní smlouvy odstoupit (neakceptovat kupní cenu) v případě, že kupní cena je na stránkách internetového obchodu
www.plastia.eu uvedena zjevně nesprávně (bez konkrétně vyjádřeného důvodu řádově jiná cena než u srovnatelného zboží, apod.).

Zboží lze uhradit následujícími způsoby:

a) dobírkou – pouze pro doručení na adresu v ČR a v měně Kč
pouze pokud platba nepřevýší zákonné omezení výše platby v hotovosti

b) bezhotovostně (platebním příkazem) na účet prodávajícího číslo:
o          pro objednávky v CZK: 2521250100/2600
o          pro objednávky v EUR z DE, CH, AT: 4556364600/BLZ 855 901 00 EUR

IBAN: DE09855901004556364600
o          pro objednávky v EUR ze všech ostatních zemí: 2521250207/2600
            IBAN: CZ9526000000002521250207

c) přes platební bránu The Pay – platební kartou nebo tzv. ePlatbou

         po odeslání objednávky má kupující / plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Kupující prostřednictvím internet bankingu odešle platbu. PLASTIA s.r.o. expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti The Pay, s.r.o. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 
d) proforma fakturou - platbu proveďte na základě pro forma faktury, která Vám bude zaslána


IV.
Dodací podmínky

Zboží bude kupujícímu dodáno a vydáno vždy až po uhrazení jeho celkové kupní ceny.
Zboží je možné si osobně vyzvednout na provozovně PLASTIA s.r.o., Žďárská 313, 592 14 Nové Veselí (v pracovní dny 6-14.30h – budeme Vás dopředu informovat, až bude zboží připraveno k převzetí), nebo Vám bude doručováno smluvním dopravcem PLASTIA s.r.o. (DPD, PPL, Toptrans, a Dachser).

PLASTIA s.r.o. za kupujícího ze smluvních dopravců vybere nejlepšího možného, a to s ohledem na druh zboží (množství, velikost, hmotnost, apod.), které kupující objednal/a. Kupující má možnost uvést do poznámky jím preferovaného dopravce. Jeho přání o výběru dopravce však nemusí být ze strany PLASTIA s.r.o. akceptováno.


Cena dopravy
Doručení na adresu ČR ..................................... 125,-Kč včetně DPH nebo 5,- Eur
Doručení na adresu v SR  .................................. 400,-Kč včetně DPH nebo 16,- Eur
Doručení na adresu do kontinentálních destinací EU a (mimo ČR a SR) ...... standardně 685,-Kč včetně DPH nebo 28,- Eur.


Tyto náklady však nemohou být, s ohledem na počet zemí světa, stanoveny předem, tedy mohou být dodatečně účtovány i nad tuto částku.
V takovém případě si PLASTIA s.r.o. může vyžádat od kupujícího souhlas s cenou dopravy, a pokud tento souhlas bez zbytečného odkladu neobdrží, je kterákoli smluvní strana oprávněna od kupní smlouvy odstoupit 
 
Při odběru od 2.000,- Kč s DPH ................................. ZDARMA pro ČR
Při odběru od 100,- € nebo 2.500,-Kč s DPH.............. ZDARMA pro SK
Při odběru od 400,- Eur nebo 10.000,- Kč s DPH....... ZDARMA pro jiné kontinentální destinace EU.


Platba na dobírku je možná pouze při doručování na adresu v ČR a v měně Kč. Při platbě na dobírku účtujeme poplatek 32,-Kč včetně DPH v ČR.

Při doručení zboží do ostrovních destinací EU (Irsko, Kypr a Malta) a na jinou adresu než ve státech EU, se z objednávky stává tzv. „nezávazná poptávka“. V takovém případě bude kupující kontaktován pracovníkem obchodního oddělení Plastia s.r.o. a budou mu sděleny individuální dodací podmínky, či jiné možnosti, jak lze poptávané zboží získat. Termíny dodání

ČR a SK
Zboží, které je skladem, vyskladníme do 2 pracovních dnů. Vyskladněním je zásilka předána dopravci k doručení v termínech dopravce (max. do 5 pracovních dnů).

Jiné země světa
Zboží, které je skladem, vyskladníme do 2 pracovních dnů. Vyskladněním je zásilka předána dopravci k doručení v termínech dopravce (max. do 14 pracovních dnů).

Pokud u zboží, které není skladem, není v internetovém obchodě uveden termín dodání, a smlouva byla přesto uzavřena, určí termín dodání PLASTIA s.r.o.. V případě, že zboží nebude vyskladněno do 14 dnů od objednání, je kterákoli smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.
Obdobně se bude postupovat v případě, že skladem je nižší počet kusů zboží než kupující objednal. V takovém případě, nebude-li všechno zboží vyskladněno do 14 dnů od objednání, je kterákoli smluvní strana oprávněna odstoupit i jen od části kupní smlouvy (v části zboží, které není skladem). Po částečném odstoupení od smlouvy bude zboží skladem dodáno v termínech pro dodání zboží skladem.

V.
Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

Vzorové poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy najdete
zde.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv specifikovaných v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
Kupující určuje a souhlasí s tím, že platby mu budou vráceny bezhotovostním převodem na bankovní účet, který je povinen v rámci odstoupení uvést. Kupujícímu s tím v žádném případě nevzniknou další náklady.
 
VI.
Podmínky reklamace - reklamační řád

Reklamační řád PLASTIA s.r.o., obsahující informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit najdete
zde.

Poprodejní servis zboží a jeho podmínky lze poptat na adrese provozovny PLASTIA s.r.o., Žďárská 313, 592 14 Nové Veselí.

VII.
Ochrana osobních údajů

PLASTIA s.r.o. při zpracovávání osobních údajů svých zákazníků dodržuje zásadu zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Osobní údaje PLASTIA s.r.o. zpracovává pro účely plnění smlouvy se zákazníkem, pro účely plnění právních povinností, které se na ni vztahují a pro účely oprávněných zájmů PLASTIA s.r.o.  
Více o ochraně osobních údajů se dozvíte
zde.

VIII.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V případě, že dojde mezi PLASTIA s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: 
adr@coi.cz
Web:    adr.coi.cz

Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

K soudnímu řešení sporu jsou příslušné obecné soudy.

IX.
Závěrečná ujednání


Měnit nebo rušit tyto obchodní podmínky lze pouze písemně. Za písemnou formu se pro tyto účely nepovažuje prostá elektronická komunikace (e-mail bez elektronického podpisu).
Právní vztah založený kupní smlouvou se řídí právem České republiky, zejména pak zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník. Kupní smlouvy uzavřené se spotřebitelem pak i zákonem číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Spory z kupní smlouvy a v souvislosti s ní, bude v prvním stupni řešit Městský soud v Brně, resp. Krajský soud v Brně.

Spory z kupní smlouvy uzavřené se spotřebitelem a v souvislosti s ní, bude řešit příslušný soud v České republice ve všech případech, kdy je možné se takto se spotřebitelem dle platné právní úpravy dohodnout. 


Soubory ke stažení: