+420 566 667 001 v pracovní dny 7:30 - 15:30
Měna:  

Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy
Vzorové poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy
                 

Právo odstoupit od smlouvy                                                
                 
Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů:

  1. ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží
  2. v případě smlouvy, jejímž předmětem je dodávka více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, pak ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední kus zboží                                            
  3. v případě smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, pak ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část dodávky zboží.   

                                                                            
Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným na PLASTIA s.r.o., provozovna Žďárská 313, 592 14 Nové Veselí / Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4, fax: +420 566 667 005, e-mail: eshop@plastia.eu (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo   prostřednictvím elektronické   pošty). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není   to však Vaší povinností.                                                             
                                                                             
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.                               

Důsledky odstoupení od smlouvy                                              
                 
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám   došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.  

Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 3.000,-Kč

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.


Soubory ke stažení: