+420 566 667 001 v pracovní dny 7:30 - 15:30
Měna:  

Pomáháme

Společnost Plastia je už od svého vzniku zastáncem filosofie CSR, čili společensky odpovědného řízení a fungování firmy na trhu. Snažíme se tedy nejen pomáhat tam, kde je třeba, ale vnímat odpovědnost vůči světu mimo firmu a lidem uvnitř jako nedílnou součást firemní vize a strategie.

Odpovědnost k novému životu

V souladu se zaměřením firmy (výroba zahradnických potřeb), jejíž cílovou zákaznickou skupinou jsou převážně ženy, byly pro dlouhodobou podporu vybrány subjekty, které jsou sociálně prospěšné právě ženám, mateřství a rodině.

Finančně podporujeme tyto subjekty:

  • mateřská škola Nové Veselí
  • mateřské centrum Zvoneček Havlíčkův Brod
  • mateřské centrum Boskovice

Dále podporujeme občanské sdružení Nedoklubko, které se zaměřilo na pomoc předčasně narozeným dětem a jejich rodičům. Zde pomáháme nejen finančně, ale také přímou účastí zaměstnanců firmy na činnosti sdružení.

Pomohli jsme také Neonatologickému oddělení FN Brno, oddělení nedonošených dětí, zakoupením specializovaného zařízení – v tomto případě ve spolupráci s firmou DN Formed Brno.

Odpovědnost k životnímu prostředí

Respektujeme prostředí, ve kterém žijeme i podnikáme. Důvodem není jen smysl pro trvale udržitelný rozvoj, ale hlavně prostá láska k rodnému kraji, k Vysočině. Už jen proto jsme se snažili o plnou architektonickou i materiální integraci firemních budov do krajiny – použitím klasických přírodních materiálů používaných na Vysočině odnepaměti.

Odpovědní se ale snažíme být především ve výrobě:

  • naše produkty vyvíjíme a vyrábíme s důrazem na dlouhou životnost,
  • ve všech provozech jsou důsledně dodržovány ekologické standardy,
  • veškerý odpad je tříděn a předáván k dalšímu zpracování,
  • vadné výrobky z výroby jsou znovu podrceny a zpracovány přímo v závodě a znovu použity atd.

Partnerství s vlastními zaměstnanci

Víme, že největší hodnotou naší společnosti jsou její spokojení a loajální zaměstnanci. Proto se snažíme budovat a upevňovat naše vzájemné partnerství. Ve firmě je implementován hodnotící a motivační systém, v rámci kterého se snažíme s našimi zaměstnanci dále pracovat, individuálně je motivovat a pomáhat jim tak v jejich profesním i osobním růstu. Nedílnou součástí této snahy o rozvoj jsou také jazykové kurzy a další školení. Snažíme se také o integraci žen po mateřské dovolené zpět do pracovního procesu, která probíhá formou zkráceného pracovního úvazku. Pro děti zaměstnanců je každoročně organizováno také zábavné odpoledne plné her a soutěží. V naší práci se snažíme dodržovat principy genderové rovnosti (v současné době pracuje v top managementu 50 % žen, a v managementu je tento poměr ještě vyšší) a zaměstnávání osob s handicapem.

 

Máte zájem o více informací, kontaktujte nás.