+420 566 667 001 v pracovní dny 7:30 - 15:30
Měna:  

Naše deklarace udržitelnosti

 

 

Naše cíle – 5P:
 
 1. Plastia s.r.o. jako firma

- zavádíme nové business modely založené na cirkulární ekonomice – remanufacturing, repurposing, reuse
- pracujeme na  zavádění nových trendů jak v oblasti vývoje, výroby i marketingu
- směřujeme k neutrální uhlíkové stopě – máme kvantifikován Scope 1 a 2 a pracujeme na Scope 3
- udržitelnost chápeme jako komplexní výzvu, a proto zavádíme principy a metriky  European Sustainability Reporting Standards /ESRS/ vyplývající z CSRD
- připravujeme instalaci fotovoltaických panelů, které budou pokrývat až 30% naší spotřeby energie

Produkty

 
 • naše produkty jsou určeny na dlouhodobou spotřebu a opakované použití – reusage

 • našimi produkty snižujeme množství bioodpadů v domácnostech  díky koncepti regrow umožňujeme i jejich znovuvyužití, v konceptu domácího kompostování jejich zpracování

 • připravujeme produkty na repurposing

 • na trh uvádíme produktovou řadu:  Barveno kávovou sedlinou. Místo chemických barev používáme cirkulární a bio mastarbatche firmy Coffee!Up, která je vyrábí z odpadu – kávové sedliny

 • samozřejmostí je u nás využití recyklátů a 100% recyklovatelnost našich produktů

 • design tvoříme na principech human centered design a společně s uživateli a zapojujeme studenty

Planeta

 
 • Do firemních procesů jsme implementovali principy ecodesignu a každý produkt je navržen tak, aby po dobu svého životního cyklu – i End of Life – neškodil planetě. Místo syntetických barev  a VOC při potisku používáme laser, nepoužíváme žádné SVHC látky,

 • Naše produkty přímo podporují biodiverzitu /krmítka/ a kompostéry umožňují zvýšit kvalitu půdy,

 • Naše produkty ano výroba neprodukují mikroplasty

 

 1. Plasty

 • Plasty jsou pro nás nenahraditelný a úžasný materiál, ke kterému přistupujeme s velkou pokorou a s vědomím „špatné pověsti“

 • Věnujeme velkou pozornost edukaci našich cílových skupin

 • Připravujeme zavedení zpětného odběru našich výrobků, které budeme zpětně recyklovat do nových produktů

 

 1. Partneři

 • Žádnou naši vizi bychom nedokázali realizovat bez partnerů. Spolupracujeme s univerzitami, studenty, výzkumnými ústavy, experty – a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni

 • Naše vize realizujeme společně s partnery.