+420 566 667 001 v pracovní dny 7:30 - 15:30
Měna:  

Naše deklarace udržitelnosti


Naše cíle - 5P:

1. Plastia s.r.o. jako firma

 • zavádíme nové business modely založené na cirkulární ekonimice - remanufacturing, repurposing, reuse
 • pracujeme na zavádění nových trendů jak v oblasti vývoje, výroby i marketingu
 • směřujeme k neutrální uhlíkové stopě - máme kvantifikován Scope 1 a 2 a pracujeme na Scope 3
 • udržitelnost chápeme jako komplexní výzvu, a proto zavádíme principy a metriky European Sustainability Reporting Standards /ESRS/ vyplývající z CSRD
 • připravujeme instalaci fotovoltaických panelů, které budou pokrývat až 30 % naši spotřeby energie

2. Produkty

 • naše produkty jsou určeny na dlouhodobou spotřebu a opakované použití - reusage
 • našimi produkty snižujeme množství bioodpadů v domácnostech, díky koncepci regrow umožňujeme i jejich znovuvyužití, v konceptu domácího kompostování jejich zpracování
 • připravujeme produkty na repurposing
 • na trh uvádíme produktovou řadu: Barveno kávovou sedlinou. Místo chemických barev používáme cirkulární a bio mastarbatche firmy Coffe!Up, která je vyrábí z odpadu - kávové sedliny
 • samozřejmostí je u nás využití recyklátů a 100 % recyklovatelnost našich produktů
 • design tvoříme na principech human centered design a společně s uživateli a zapoujeme studenty

3. Planeta

 • do firemních procesů jsme implementovali principy ecodesignu a každý produkt je navržen tak, aby po dobu svého životního cyklu - i End of Life - neškodil planetě. Místo syntetických barev a VOC při potisku používáme laser, nepoužíváme žádné SVHC látky
 • naše produkty přímo podporují biodiverzitu /krmítka/ a kompostéry umožňují zvýšit kvalitu půdy
 • naše produkty ani výroba neprodukují mirkroplasty

4. Plasty

 • plasty jsou pro nás nenahraditelný a úžasný materiál, ke kterému přistupujeme s velkou pokorou a s vědomím "špatné pověsti"
 • věnujeme velkou pozornost edukaci našich cílových skupin
 • připravujeme zavedení zpětného odběru našich výrobků, které budeme zpětně recyklovat do nových produktů

5. Partneři

 • žádnou naši vizi bychom nedokázali realizovat bez partnerů. Spolupracujeme s univerzitami, studenty, výzkumnými ústavy, experty - a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni
 • naše vize realizujeme společně s partnery


Galerie